KADİR GECESİ

2009-09-12 21:16:00KADİR GECESİ nin fazileti

Ramazan’ın son onundaki geceleri ihyâ etmek (ibâdetle geçirmek) menduptur. Hz. Âişe (r.anhâ)’dan bildirildiğine gö­re, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, Ramazan’ın son on gü­nü girince, geceyi ihyâ ederlerdi ve çoluk-çocuğunu kaldıra­rak ibâdet ederlerdi. Maksâd Kadir gecesini ihyâdır.

“Kadir gecesini Ramazan’ın son onunda arayınız.”

Hadîs-i şerîfi, hakkında ihtilâf edilmeyen kuvvetli bir hadîstir.

“O mübârek gecedeki amel, içinde Kadir gecesi bu­lunmayan bin aydaki amelden hayırlıdır.” (Kadir s. 3)

Hadîs-i şerîfte:

“Kadir gecesinde, sevâbına inanarak ve umarak na­mâz kılanın (ihyâ edenin) günâhlarının geçeni ve gelece­ği bağışlanır.” buyurulmuştur.

Kadir gecesinin, ömür boyunca işlenmiş günâhları örtü­cü olduğunu, müellif anlatmıştır.

Ma‘lûmdur ki, Kadir gecesi, şeref gecesi demektir. Ha­dîs-i şeriflerin verdiği haberlere göre, Kadir gecesi, Rama­zan’ın son on gecelerinde gizlidir. Gecelerini ihyâya gayret sarf etmek için gizli tutulmuştur. İ‘tikâfa girerek onu Rama­zan’ın son on gününde aramak gerekir. Nevevî'nin beyânına göre, en ümîdlisi, o on gecenin teklerinde aramaktır. Pey­gamberimiz (s.a.v.) Efendimiz, İbn Abbâs (r.a.)'nın ve Sahâbe (r.a.e.)’nin bir kısmının kavillerine göre, Ramazan’ın yirmi yedinci gecesi olduğuna işâret etmiştir.

(Mehmet Zihni Efendi, Ni‘met-i İslâm, 353-355.s.)

Ebû Saîd (r.a.)’den: Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki:

“Kadir gecesi bana (bugün rüyâmda) gösterildi, (şu anda hangisi olduğunu unuttum). O gecenin sabahında kendimi su ve toprak içinde secde eder buldum.” derken hava bozdu, yağmur başladı. Zaten mescîd çardak şeklindey­di (üstü dallarla örtülü idi). Resûlullâh (s.a.v.)'in burnu (alnı) üzerinde ve burun yumuşaklarında su ve toprak bulaşığını gördüm. O gün Ramazan’ın yirmi birinci sabahıydı. (Buhârî)

 

86
0
0
Yorum Yaz