MÜBÂREK “ÜÇ AYLAR”DA OKUNACAK DUÂLAR

2009-06-23 16:11:00

 

Receb-i şerîfte okunacak duâ:

Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm

Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğnâ ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- kur’ân.

(Bu duânın, sayı tahdidi olmamakla beraber, Receb-i şerif boyunca günde 100 defa okunmasında fazîlet vardır.)

Receb-i şerîf duâları:

İlk on (10) gün: “Sübhâna’llâhi’l- hayyil- kayyûm” İkinci on (10) gün: “Sübhâna’llâhi’l- ehadi’s- samed” Son on (10) gün: “Sübhâna’llâhi’l- gafûri’r- rahîm”

Şa‘bân-ı şerîfte okunacak duâ: Allâhümme bârik lenâ fî şa’bân ve belliğnâ ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- kur’ân.

(Bu duânın, sayı tahdidi olmamakla beraber, Şa’bân-ı şerîf boyunca günde 100 defa okunmasında fazîlet vardır.)

Şa‘ban-ı şerîf duâları:

İlk on (10) gün: “ Yâ latîfü celle şânühü” İkinci on (10) gün: “Yâ rezzâku celle şânühü” Son on (10) gün: “Yâ azîzü celle şânühü”

Ramazân-ı şerîfte okunacak duâlar:

İlk on (10) gün: “ Yâ erhame’r- râhimîn” İkinci on (10) gün: “ Yâ gaffârü’z- zünûb” Son on (10) gün: “Yâ atîka’r- rikâb”

1. Îkâz: Bu duâlar günde en az yüz (100) defa okunma­lıdır.

2. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin herhangi bir gecesi Fetih sû­resi okunursa, o sene içindeki kötülük, belâ ve musîbetler­den bi-izni’llâhi Te‘âlâ muhâfaza olunur.

3. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin yirmi üçüncü (23.) gecesi Sûre-i Ankebût ve Sûre-i Rûm okunur.

4.  Îkâz: Ramazân-ı şerîfin herhangi bir gününde 363 (üç yüz altmış üç) İhlâs-ı şerîf okunur.

 

 

2947
0
0
Yorum Yaz