HER SABAH SİZDEN SEKİZ ŞEY İSTENİYOR

2009-02-15 01:41:00

İmam- Hazretleri bir sabah namazdan sonra evine dönerken yolda birine rastlar.Adam önce selam verir iyi dilek ve duada bulunduktan sonra da"hayırlı sabahlar"manasında"nasıl sabahladın?der. Hazret-i imam nasıl sabahladıgını şöyle anlatır:_Sekiz tane şeyin benden istendigini düşünerek sabahladım!: Adam şaşırır:_Ya imam kim sizden 8 tane şey istiyebilir?sizin kimseyle takışık bir işiniz yoktur ki? Hazreti imam tebessüm ederek meseleyi açar: _Bak benden her sabah kimler neler istiyorlar der ve şöyle izah eder: 1)Rabbim benden farzını istiyor 2)Resulullah benden sünnetini istiyor 3)Aile çoluk çocuk günlük masrafını istiyor4)Nefis kendine tabi olmamı istiyor 5)Şeytan arkasından gitmemi istiyor:6)Kiramen katibin melekleri iyi şey yazdırmamı istiyor 7)Geçen günler ihtiyarlanmamı istiyor 8.Son olarak da Hazreti azrail hazır olmamı istiyor .......İşte ben bütün bu isteklerin muhatabı olarak sabahlamış bulunuyorum.Her sabah bu sualler cevap bekliyor. Hazret-i şafii'yi dinleyen adam düşünmeye başlar.Bir kaç saniyelik tefekkürden sonra sorar:_Ya imam bu saydıgın şeyler sadece sendenmi isteniyor yoksa bendende isteniyormu? İmam tebessüm eder :_Orasını ben diyemem sen düşün !.Adam başını aşagı eger söylenerek devam eder:_Meger her sabah benden neler isteniyormuşta haberim yokmuş.Bende düşünmeliyim bunları!...._Ne dersiniz sizden de böyle 8 şey isteniyormu???RABBİM BİZİ SASIRTMASIN İNSAALLAH....... Devamı

Hayırlı cumalar

2009-02-13 01:17:00

Üzerime Salavat-ı Şerife getiren kimseleri melekler rahmetle anar, meleklerin rahmetle andıkları kimseyi Allah (c.c.) affeder. Allah’ın affetti i kimse için bütün varlıklar rahmet okurlar. Üzerime Salavat getirenlere kıyamet günü sefaatçi olurum. Salavat getirmeyenden ise uzağım.  Efendimizin Şefaatine mazhar olanlardan olabilmek duasıyla inş.... Hayırlı Cumalar Devamı

Gündemin fıkrası

2009-02-10 00:57:00

 Bir gün üç Arap ülkesi lideri bir uçakta gidiyorlarmış, bir tanesi diğerlerine hava atmak için demiş ki; - Şimdi ben uçaktan bir çuval pirinç atsam halkım bana bir hafta dua eder. Yanındaki lider söze karışmış; - Ben bir çuval pirinç atsam halkım bana bir ay dua eder demiş. Üçüncü lider de ben bir çuval pirinç atsam halkım bana bir yıl boyunca dua eder demiş. Bütün bu konuşmaları duyan pilot dayanamamış, ben şimdi sizin üçünüzü de aşağı atsam yerinize Recep Tayyip ERDOĞANI getirsem bütün Arap dünyası bana ömürleri boyunca dua ederler demiş... Devamı

Filistin

2009-01-20 23:56:00

Hüznü,Acıyı,Sızıyı,Yalnız Bırakılmışlığı,Çaresizliği En doruğunda Yaşarken Kardeşlerim...Ben Gülemem,Sevinemem,Hiçbirşey olmamış gibi Yaşayamam,Davranamam...Zulme ASLA EyvaALLAH diyemem,demem...Üstad Mehmet Akif'in dediği gibi;"Adam aldırmada geç git diyemem Aldırırım,Çiğnenir,Çiğnenirim HAKKI tutar kaldırırım."Filistin yanıyor, Filistin ağlıyor.. Tüm dünya susmuş bakıyor!!!Bumudur insanlık ?Ey müslüman seninde kardeşlerin için bir Dua'n yokmudur???!!Allah ım sen onların yar ve yardımcıları ol Ya Rab...------------------------------------------------------------------Ben http://sedatuncer.blogcu.com/ kardeşim tarafından mimlendim Bende http://2563.blogcu.com/  ablamı ve http://beyza99.blogcu.com/ kardeşimi mimledim.... Devamı

AŞÛRE GÜNÜ YAPILACAK OLANLAR

2009-01-06 01:39:00

1. O gün, oruç tutulacak; fakat Muharrem’in sâdece 10’uncu günü oruç tutulmaz. (9.-10.), (10.-11.) veyâ (9.-10.-11.) günleri tutulur.2. Muharrem’in birinci ilâ onuncu günü de dâhil her gün okunan duâ, sabahleyin üç def‘a okunacak.3. İşrâkten (kuşluk) sonra (4) dört rek‘at namâz kılınacak. Her rek‘atte Fâtiha-yı şerîfeden sonra elli bir (51) adet İhlâs-ı şerîf okunur.4. Mekrûh olmayan bir vakitte 2 rek‘at namâz kılınacak. Her rek‘atte Fâtiha-yı şerîfeden sonra on bir (11) İhlâs-ı şerîf okunur.5. Bol bol istiğfâr edilecek.6. 70 (yetmiş) def‘a “hasbünâ’llâhu ve ni‘me’l-vekîl ni‘me’l-mevlâ ve ni‘me’n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” denilecek.7. 313 (üç yüz on üç) def‘a “lâ-ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn” denilecek.8. Gusl abdesti alınacak.9. On mü’mine selâm verilecek.10. Hasta bir kimse ziyâret edilecek.11. En az bir mü’mine iftâr ettirilecek ki bütün mü’minlere iftâr ettirilmiş gibi olur.12. O gün eve getirilen rızk artırılacak. Efdal olan 10 (on) çeşit olmasıdır.13. Muharrem’in 10’unu, 11’ine bağlayan gece, 1 (bir) def‘a Zümer sûresi okunacak. HADÎS-İ ŞERÎFMüslim’in rivâyet ettiği bir Hadîs-i şerîfte: “Aşûre orucu geçmiş bir senenin günâhlarını affettirir.” buyurulmuştur.İbn-i Mâce’nin rivâyet ettiği bir Hadîs-i şerîfte de: “Aşûre günü orucu ile gel... Devamı