Kalbinde Beslediğin Duygu Kadarsın

2008-12-26 23:44:00

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in yanına Hz. Ebû Bekir Sıddık radıyallahu anh geldi bir gün ve:– Ne kadar güzelsin Ey Can! dedi.Biraz sonra Ebû Cehil geldi. O da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e bakıp;– Ne kadar çirkinsin Ya Muhammed! dedi.Peygamberimiz her ikisine de: “Haklısın” dedi. Ashab:– Ya Rasulallah her ikisine de “haklısın” dedin deyinceO; – Ben bir aynayım, aynada herkes kendini görür. Ebû Bekir çok güzeldi, gördüğünü söyledi. Ebû Cehil çok çirkindi, o da gördüğünü söyledi. Devamı

Sevgi'ye Dair

2008-12-24 22:10:00

Devamı

KURBAN bayramınız kutlu olsun

2008-12-07 05:42:00

Tüm islam aleminin Kurban bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim..  Devamı

KURBAN KESMENİN FAZÎLETİ VE SEVÂBI

2008-12-07 05:39:00

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, gözlerinin ışığı hanımların efendisi, kerîmesi Fâtıma (r.anhâ)’ya: “Ey Fâtıma! Kalk! Kurbanının yanına git! Ve kurban kesilirken şu duâyı oku: İnne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbi’l-âlemîne, lâ şerike lehü ve bizâlike ümirtü ve ene evvelü’l müslimîn. [Meâli: Şübhesiz benim namazım, ibâdetlerim, hayâtım ve ölümüm, âlemlerin Rabbi olan Allâh içindir. Onun ortağı yoktur. Ben bununla emr olundum ve ben müslüman olanların ilkiyim.] Muhakkak ki, kurbanından yere damlayan ilk kan damlası ile, ömründe işlemiş olduğun her günâh mağfiret olunur. Muhakkak yarın Kıyâmet günü, kestiğin bu kurbanın kanını ve etini getirip, terâzinin sevablar kefesine koyarlar, yetmiş kat fazlasıyla.” buyurdu. Ebû Saîd (r.a.) der ki; Yâ Resûlallâh (s.a.v.), bu büyük ikram, Muhammed (s.a.v.)’in Âline mi mahsûstur, bu şeref onlara mı, yoksa onlarla beraber bütün müslümanlara da mahsus mudur, dedim. “Husûsî olarak Âl-i Muhammed’e, umûmî olarak bütün Müslümanlaradır.” buyurdu.Diğer bir hadîs-i şerîfte, Zeyd bin Erkam (r.a.)'in, bu kurbanlar nedir suâline: “Babanız İbrahim (a.s.)’ın milletidir” buyurdu. Bizim için onda ne vardır dediklerinde: “Kurbân edilen hayvanın üzerindeki kıllar sayısınca, sahibine sevâb yazılır.” buyurdu. Terğîb-i Hamîdî ve birçok fıkıh kitabında, mü'minlerin annesi Âişe Sıddîka (r.anhâ)'nın bildirdiği hadîs-i şerîfte: “Âdem oğlu için, Kurban bayramı gün&uum... Devamı

TEHECCÜD NAMAZININ FAZÎLETİ

2008-12-04 02:47:00

Ömer bin el-Hattâb -radıyallahu anh-’den rivâyet olunduğuna göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:Kim gece namazı kılar da güzelce kılarsa, yani namazında kalbini dosdoğru tutar ve huşûunu muhafaza ederse, noksanlıklardan sakınırsa Allah (c.c.) ona dokuz ikramda bulunur. Bunların beşi dünyada dördü âhirettedir.Dünyâdaki beş ikramı:1- Onu dünyada âfetlerden muhafaza eder.2- Namazın eserini yüzünde izhâr eder.3- Onu sâlih kullarına ve bütün insanlara sevdirir.4- Lisânında hikmeti câri kılar.5- Dînde ince anlayışla nasîblendirir.Âhiretteki dört ikrâmı:1- Kabrinden yüzü ak olarak kaldırarak haşreder.2- Hesâbını kolaylaştırır.3- Kitabını sağ tarafından verir.4- Sırattan berk-i hâtif (şimşek) gibi geçer.(Hz. Mahmûd Sâmî Ramazânoğlu (k.s.), Musâhabe 3, 108.s.)••••••••EVVÂBİN NAMAZIAkşam namazının sünnetinden sonra iki ilâ altı rek‘at arasında kılınan nafile namaza da “evvâbin” denilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.), akşam namazından sonra altı rekat nâfile namaz kılanın evvâbînden (günah işleyip, arkasından hemen tevbe eden kimselerden) sayılacağını bildirmiş ve arkasından da şu âyeti okumuştur: “Rabbiniz, içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer salih kimseler olursanız, şüphesiz Allah tevbe edenleri affedicidir” (İsrâ s. 25)Evvâbin namazının dört rekât olduğuna dâir çeşitli hadisler nakledilmiştir. Akşam namazından sonra ve altı rekât kılındığına dâir hadisler de nakledilir ve uygulamada altı rek‘atın daha yaygın olduğu bilinmektedir. (Tirmizî)... Devamı