Salat-ı Tefriciye

2009-10-02 16:16:00

İmamı Kurtubî Hazretleri şöyle buyurmuş: "Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesi (kalkması) için "Salât-i Tefriciye"yi (4444) defa okuyup, bu mübarek Salâtü Selâm ile Yüce Peygamberimizi vesile edinse, hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce ALLAH, okulunun istek ve muradının olması için hayırlı bir sebeb yaratır ve ona muradını verir.""Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lûmin lek." "ALLAHım! Bizim Efendimiz Muhammed'e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O'nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O'nun hürmetine elde edilir. O'nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, ALLAH'ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et."... Devamı

Ramazan Bayramınız mübarek olsun!

2009-09-19 16:03:00

Tatlılar olsun kazandibi, tarçınlı kurabiyeler, elmalı kekler, şekerli  kahveler   olsun..Görüşmek için telefonlaşmalar olsun..Buluşmalar olsun, kavuşmalar olsun..Kayıplar, depremler, afetler olmasın. Kırgınlıklar, anlaşmazlıklar,  ayrılıklar, yalanlar olmasın.'biz' olsun; 'ben' olmasın...En önemlisi sevgi olsun...Şeker gibi tatlı bayramlarımız olsun...Sevdiklerimizle hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız mübarek olsun! ve islam alemine kutlu olsun. ... Devamı

KADİR GECESİ VE FAZÎLETLERİ

2009-09-12 21:21:00

“Gerçek, biz onu Kadir gecesinde indirdik, Kadir gece­sinin (o büyük fazl u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve Rûh, Rablerinin izniyle, her bir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmdır.” (Kadir Sûresi)Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor: “Kadir gecesini sıdk ve yakîn ile ihyâ eden mü’min-i kâmilin günâh-ı sağîrleri (küçük günâhları) mağfûr olur (affedilir).” (Câmi‘us-Sağîr)Kadir gecesi, Ramazân ayında ve bu ayın da büyük bir ih­timâlle son on günü içindedir. Kur’ân-ı kerîm, âyetler hâlinde inzâl olmağa bu gecede başlamıştır. “Kadir gecesini Ramazân’ın son on (gününün) tekinde arayın.” (Tirmizî) diye buyrulmuştur.Müslümânlar olarak bu geceyi ibâdetle, tâatle ihyâ etmeli, kusûr ve günâhlarımızdan dolayı tevbe ve istiğfâr etmeliyiz. Yi­ne terâvihten sonra iki rek’ât nâfile namâz kılmalı, Kur’ân-ı ke­rîm tilâvet etmeli, Peygamber (s.a.v.) Efendimize bol bol salât ü selâm getirmeliyiz. Ana, baba, akraba ve dîn kardeşlerimi­zin de hukûkuna bu gecede riâyet etmeliyiz. Kötü fiillerden son derece kaçınmalıyız.Kadir kelimesinin lûgat ma’nâsı, güç getirmek, hüküm ve kazâ, şeref ve azâmet, tazyîk demektir. Bu ma‘nâlara göre müfessirler Kadir gecesini, şu vecihlerle tefsîr etmişlerdir.1- Takdîr-i ilâhîde hükmolunmuş işlerin ayırd edildiği mübârek gece demektir. 2- Azâmet ve şeref demektir. 3- Tazyîk ma‘nâ... Devamı

KADİR GECESİ

2009-09-12 21:16:00

KADİR GECESİ nin faziletiRamazan’ın son onundaki geceleri ihyâ etmek (ibâdetle geçirmek) menduptur. Hz. Âişe (r.anhâ)’dan bildirildiğine gö­re, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, Ramazan’ın son on gü­nü girince, geceyi ihyâ ederlerdi ve çoluk-çocuğunu kaldıra­rak ibâdet ederlerdi. Maksâd Kadir gecesini ihyâdır.“Kadir gecesini Ramazan’ın son onunda arayınız.”Hadîs-i şerîfi, hakkında ihtilâf edilmeyen kuvvetli bir hadîstir.“O mübârek gecedeki amel, içinde Kadir gecesi bu­lunmayan bin aydaki amelden hayırlıdır.” (Kadir s. 3)Hadîs-i şerîfte:“Kadir gecesinde, sevâbına inanarak ve umarak na­mâz kılanın (ihyâ edenin) günâhlarının geçeni ve gelece­ği bağışlanır.” buyurulmuştur.Kadir gecesinin, ömür boyunca işlenmiş günâhları örtü­cü olduğunu, müellif anlatmıştır.Ma‘lûmdur ki, Kadir gecesi, şeref gecesi demektir. Ha­dîs-i şeriflerin verdiği haberlere göre, Kadir gecesi, Rama­zan’ın son on gecelerinde gizlidir. Gecelerini ihyâya gayret sarf etmek için gizli tutulmuştur. İ‘tikâfa girerek onu Rama­zan’ın son on gününde aramak gerekir. Nevevî'nin beyânına göre, en ümîdlisi, o on gecenin teklerinde aramaktır. Pey­gamberimiz (s.a.v.) Efendimiz, İbn Abbâs (r.a.)'nın ve Sahâbe (r.a.e.)’nin bir kısmının kavillerine göre, Ramazan’ın yirmi yedinci gecesi olduğuna işâret etmiştir.(Mehmet Zihni Efendi, Ni‘met-i İslâm, 353-355.s.)Ebû Saîd (r.a.)’den: Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki:“Kadir gecesi bana (bugün rüyâmda) gösterildi, (şu anda hangisi olduğunu unuttum). O gecen... Devamı

Dua, derin sözlerdir.

2009-09-11 04:14:00

Dua, derin sözlerdir.Dua, kendimiz hakkında söyleyebileceğimiz en derin sözlerdir. Böyleyken en anlaşılır, apaçık… Gizli günahlarımız, içimizi yakan pişmanlıklar, kopkoyu korkularımız, acılarımız, kanayan kapanmayan yaralarımız dualarımızdadır. Neye muhtaçsak, onlar dualarımızdadır. ümitlerimiz, isteklerimiz, sevdiklerimiz… Merhamete, muhabbete, esirgenmeye ve bağışlanmaya duyduğumuz iştiyakla, biz dualarımızdayız.Kim olduğumuzun doğrusunu dualarımız söyler.Dualarımızda yalan söylemeyiz. Kendimizi aldatmayız. Zayıflığımızdan, acizliğimizden utanmayız. Sırlarımızı, sıkıntılarımızı, dertlerimizi avuçlarımız gibi semaya açmaktan çekinmeyiz.Kendimizi dualarımızla tanırız. En çok nelere değer verdiğimizi, hayatlarımızda en çok nelerin önemli olduğunu, nasıl yaşadığımızı ve nasıl yaşamak istediğimizi dualarımızla anlarız.Hayatımız, dualarımızdadır.****************Dünya, dualarla yazılan sayfalardır. Duanın dilini bilmeyenler, çiçeklerin dualarının renkleriyle açtığını bilmiyorlar. Ağaçların, dualarının meyvelerini verdiğini… Suların dualarıyla aktığını, duaları gibi aktığını… Tohumların dualarıyla çatladığını… Rüzgârların duaları gibi ılık, duaları gibi serin, duaları gibi güçlü estiğini… Yeryüzünü böylesine şenlendiren canlılığın dualar olduğunu bilmiyorlar.Duanın dilini bilmeyenler, dünyanın dilini de bilmiyorlar. Ne onlar dünyayı anlıyorlar, ne de dünya onlara kulak veriyor. Onlar için dünya, savaşılacak bir şey. Dünya, bütün dehşetiyle üzerlerine saldırıyor ve onlar, dünyayı bir savaş meydanına çeviriyorlar. Istediklerini zorla, güç kullanarak elde edeceklerini sanıyorlar. Dünya, onlara aldırmıyor. Dünya, korkularını çoğaltıyor. Dünya, sevdikleri her... Devamı