Hayırlı Cumalar

2009-07-10 02:51:00

 Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed.Rabbimiz muhtacız sana,Huzurunda el açtık,Affımız için dualar saçtık,Rahman isminle Rahmet eyle,Koyma bizi perişan halimize,Mağfiretine muhtaç olan mücrimleriz,Bırakma ellerimizi,Kabul eyle dualarımızı…Hayırlı GÜL kokulu Cumalar...... Devamı

iyilik yap denize at

2009-07-08 15:31:00

Yoksa biz halâ birilerine iyi görünmeye mi çalışıyoruz? Yoksa biz halâ birilerinin gözünde değer mi kazanmaya çalışıyoruz?Ya da ALLAH (celle celalüh) adına yaptığınız şeyleri kulların görmediğinden mi şikayetçiyiz?Ne kadar iyilik yaparsak yapalım sonunda üzülen kırılan biz mi oluyoruz?Hep ben mi alttan alacam diye düşünüyoruz?Hiç merak etmeyin hem de hiç mi hiç merak etmeyin!!Bir Hadisi Kutside Yüce Rabbimiz‘Ben kalbi kırıklarla beraberim’ (Keşfu’l-Hafa, 1, 234.) buyuruyor. Mevlâ bizimle olmayınca dünya bizimle olsa neye yarar.Ya da dünyanın bize ne faydası olur.. Mevlâ bizimle olunca neye ihtiyacımız var ki..Hani bir söz var ya”iyilik yap denize at, balık bilmezse Hâlık bilir” diye aşağıdaki ayeti kerimede bunu kanıtlıyor:Lokman suresi 16. ayette; Lokman hekim oğluna verdiği nasihatinde;16. (Lokman, öğütlerine devamla şöyle demişti) Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de ALLAH onu (senin karşına) getirir. Doğrusu ALLAH, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.Rabbimiz hardal tanesi dahide olsa bir iyiliği yok saymayacağını buyuruyor. Aranızda hardalın nasıl bişey olduğunu bilen var mı? bilenler vardır elbet, bilmeyenler kısa bir araştırma yapsınlar lütfen..Bir Hadisi Şerifte ”ALLAHu Teâlâ bir kulunu sevdiği zaman Cibril’i çağırır ve ona: “Ben filanca kulumu seviyorum onu sen de sev” diye buyurur. Cibril’de bunun üzerine hemen onu sever. Sonra sema ehline nida edip: ”ALLAH (celle celalüh) (c.c.) filanca kulunu seviyor, onu siz de sevin”der. Sema ehline hemen onu severler. Sonra onu severler. Sonra onun için yer... Devamı

Kaç Dostunuz İçin Bir Adasınız ?

2009-06-29 05:05:00

Tanınmış gezgin Thomas Cook, bir araştırma gezisi sırasında Atlas Okyanusu'nun ıssız bir yerinde, çığlıklar atan milyonlarca kuşun havada daireler çizerek uçtuğunu gördü. Kulakları sağır edecek denli yüksek sesle çığlıklar atan kuşların kimileri yoruldukça, kendilerini okyanusun dev dalgaları arasına atıyorlardı. Onlar bu son hareketleriyle yaşamlarına son veriyorlar, kendilerini okyanusun dalgalarına bırakırken, çaresizlikten ölüme teslim oluyorlardı. Bu olaya yalnızca Thomas Cook değil, o bölgede ki balıkçılarda yıllardır tanık olmuşlardı. Kuş bilimcileri ise, yaptıkları araştırmalarda göçmen kuşların farklı yönlerden gelerek okyanusta bu noktada birleştiklerini keşfediyorlar, fakat onların, birbirleri peşisıra kendilerini ölümün kucağına atmalarının nedenini bir türlü çözemiyorlardı. Gerçek, geçtiğimiz yüzyılın ortalarında anlaşıldı. Bu trajik olayın yaşandığı yerde bir zamanlar bir ada vardı. Göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan bu ada, bir deprem sonunda, okyanusa gömülmüştü. İnsanların, yok olduğunun bile ayırdına varamadıkları ada, göç yollarının ortasında kuşlar için vazgeçilmez "dinlenme" durağıydı. Kuşlar binlerce yıllık kalıtımsal alışkanlıklarıyla adanın yerini bilmekteydiler ve yıpratıcı, uzun yolculuklarının ortasında, biraz dinlenebilmek ve toparlanabilmek için, yine binlerce yıllık kalıtımsal güdüleriyle, okyanusun ortasındakiadaya geliyorlardı ama... Olması gereken yerde adayı bulamayınca, yorgunluktan bitkin bedenlerini çığlık çığlığa okyanusun sularına bırakmak zorunda kalıyorlardı. Söz kendini toparlamaktan açılmışken soralım. Sizin hiç "kendinizi toparlayacağınız" bir adanız oldumu? Yaşamın uzun "göç yolları"nda acaba, sizinde bir yudum taze soluk alabilece... Devamı

REGÂİB GECESİ VE NAMÂZI

2009-06-23 16:43:00

Ramazân-ı şerîfin karşılayıcısı durumunda olan mübârek aylardan Receb ayının ilk cum’a gecesine Regâib ge­cesi denir. Bu geceye Regâib gecesi denmesinin asıl sebe­bi şudur: Bu gecede Peygamberimiz (s.a.v.)’e hâs bazı ma’nevî ihsânlar vâki olmasıdır ki bunun şükür ifâdesi olarakPeygamberimiz (s.a.v.) on iki rek‘at namâz kılmışlardır. Resûlullâh (s.a.v.): “Bir kimse Receb’in ilk perşembe gü­nünü oruç tutup o günün gecesinde (akşam ile yatsı ara­sında) iki rek‘atta bir selâm vererek on iki rek‘at namâz kılsa (şöyle ki: Her rek‘atta bir Fâtiha, üç Kadîr sûresi, on iki İhlâs sûresi okumak sûretiyle namâzdan sonra “Allâhümme salli alâ muhammedin nebîyyi’l- ümmiyyi ve alâ âlihi ve sellim” diyerek benim üzerime yetmiş defa salevât-ı şerîfe getirdikten sonra secdeye varsa, secdede (70) defa “Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbü’l- melâiketi ve’r-rûh” dedikten sonra secdeden başını kaldırsa, oturduğu yerde 70 defa “Rabbi’ğfir ve’rham ve-tecâvez ammâ ta‘lemü inneke ente’l- e‘azzü’l- ekrem” dedik­ten sonra ikinci defa secde edip secdede iken birinci de­fa secdede ne okumuşsa aynen onları tekrar eder biti­minde ise secdede Allâh (c.c.)’den isteyeceklerini ister, duâ ve niyâzını yaparsa, Hakk Te‘âlâ da onun ihtiyâçları­nı, dilek ve temennilerini kabûl eder.” buyurmuşlardır.Bu namâzı kılanlar hakkında Resûlullâh (s.a.v.) şu mü­bârek sözlerini beyân buyurmuşlardır:“Nefsim kudre... Devamı

MÜBÂREK “ÜÇ AYLAR”DA OKUNACAK DUÂLAR

2009-06-23 16:11:00

 Receb-i şerîfte okunacak duâ:Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîmAllâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğnâ ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- kur’ân.(Bu duânın, sayı tahdidi olmamakla beraber, Receb-i şerif boyunca günde 100 defa okunmasında fazîlet vardır.)Receb-i şerîf duâları:İlk on (10) gün: “Sübhâna’llâhi’l- hayyil- kayyûm” İkinci on (10) gün: “Sübhâna’llâhi’l- ehadi’s- samed” Son on (10) gün: “Sübhâna’llâhi’l- gafûri’r- rahîm”Şa‘bân-ı şerîfte okunacak duâ: Allâhümme bârik lenâ fî şa’bân ve belliğnâ ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- kur’ân.(Bu duânın, sayı tahdidi olmamakla beraber, Şa’bân-ı şerîf boyunca günde 100 defa okunmasında fazîlet vardır.)Şa‘ban-ı şerîf duâları:İlk on (10) gün: “ Yâ latîfü celle şânühü” İkinci on (10) gün: “Yâ rezzâku celle şânühü” Son on (10) gün: “Yâ azîzü celle şânühü”Ramazân-ı şerîfte okunacak duâlar:İlk on (10) gün: “ Yâ erhame’r- râhimîn” İkinci on (10) gün: “ Yâ gaffârü’z- zünûb” Son on (10) gün: “Yâ atîka’r- rikâb”1. Îkâz: Bu duâlar günde en az yüz (100) defa okunma­lıdır.2. Îkâz: Ramazân-ı şerîfin herhangi bir gecesi... Devamı