TEHECCÜD NAMAZININ FAZÎLETİ

2008-12-04 02:47:00

Ömer bin el-Hattâb -radıyallahu anh-’den rivâyet olunduğuna göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Kim gece namazı kılar da güzelce kılarsa, yani namazında kalbini dosdoğru tutar ve huşûunu muhafaza ederse, noksanlıklardan sakınırsa Allah (c.c.) ona dokuz ikramda bulunur. Bunların beşi dünyada dördü âhirettedir.

Dünyâdaki beş ikramı:

1- Onu dünyada âfetlerden muhafaza eder.

2- Namazın eserini yüzünde izhâr eder.

3- Onu sâlih kullarına ve bütün insanlara sevdirir.

4- Lisânında hikmeti câri kılar.

5- Dînde ince anlayışla nasîblendirir.

Âhiretteki dört ikrâmı:

1- Kabrinden yüzü ak olarak kaldırarak haşreder.

2- Hesâbını kolaylaştırır.

3- Kitabını sağ tarafından verir.

4- Sırattan berk-i hâtif (şimşek) gibi geçer.

(Hz. Mahmûd Sâmî Ramazânoğlu (k.s.), Musâhabe 3, 108.s.)

••••••••

EVVÂBİN NAMAZI

Akşam namazının sünnetinden sonra iki ilâ altı rek‘at arasında kılınan nafile namaza da “evvâbin” denilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.), akşam namazından sonra altı rekat nâfile namaz kılanın evvâbînden (günah işleyip, arkasından hemen tevbe eden kimselerden) sayılacağını bildirmiş ve arkasından da şu âyeti okumuştur:

“Rabbiniz, içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer salih kimseler olursanız, şüphesiz Allah tevbe edenleri affedicidir” (İsrâ s. 25)

Evvâbin namazının dört rekât olduğuna dâir çeşitli hadisler nakledilmiştir. Akşam namazından sonra ve altı rekât kılındığına dâir hadisler de nakledilir ve uygulamada altı rek‘atın daha yaygın olduğu bilinmektedir. (Tirmizî)

1005
0
0
Yorum Yaz